ΕΛΣΤΑΤ - Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 07 Ιουν 2021

Σκοπός της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας 2021 (με έτος αναφοράς το 2020) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (#ΕΛΣΤΑΤ​) είναι η συλλογή αντικειμενικών πληροφοριών που αφορούν στη διάρθρωση του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών της δομής όλων των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία συνθέτουν την εικόνα της ελληνικής γεωργίας-κτηνοτροφίας.

Συνημμένα: