ΔΠΜΣ Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 09 Σεπ 2022

Ίδρυση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Τεχνο-οικονομικά Συστήματα Διοίκησης» («Techno-economic Systems in Management»).

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο https://tsm.ba.uoa.gr/