Δωρεάν εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες της γεωργίας

Ημερομηνία: 
Τρίτη 23 Απρ 2019

Εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες στη γεωργική παραγωγή

Το έργο “Skills Alliance for Sustainable Agriculture – SAGRI” στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, με συντονιστή το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Παπαδάκη, καλεί νέους αγρότες και άλλους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στο σεμινάριο εκπαίδευσης για τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στη γεωργία και πιο συγκεκριμένα στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Γεωργία Ακριβείας
  • Ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών στη φυτοπροστασία
  • Επαναχρησιμοποίηση οργανικών υπολειμμάτων στη γεωργία
  • Τεχνολογίες στάγδην άρδευσης και εξοικονόμησης νερού
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι εφαρμογές τους στη γεωργία
  • Βιοενέργεια και ενεργειακά φυτά

Στόχος της εκπαίδευσης αυτής είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της αγρο-περιβαλλοντικής τεχνολογίας για μια βιώσιμη γεωργία.

 

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν ΔΩΡΕΑΝ σε Αθήνα, Βόλο και Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με τον εταίρο του έργου Eurotraining.

Oι συμμετέχοντες που ολοκληρώνουν επιτυχώς τα σεμινάρια και τις αντίστοιχες εξετάσεις, θα λάβουν πιστοποίηση «Βιώσιμου Αγρότη» σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 που αποτελεί το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης προσωπικού.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε 10:00 – 17.00 στο τηλ. 210 3306086 (εσωτ. 215).

 

 Λίγα λόγια για το πρόγραμμα ERASMUS+, SAGRI – “Sustainable Agriculture”

Το SAGRI – “Sustainable Agriculture” είναι ένα τριετές πρόγραμμα ERASMUS+. Σκοπός του έργου είναι να παράσχει στους αγρότες και σε άλλους ενδιαφερόμενους γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στον τομέα της αγρό-περιβαλλοντικής τεχνολογίας για τη βιώσιμη γεωργία. Το έργο υλοποιείται εκτός από την Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Πορτογαλία.

Το πρόγραμμα SAGRI, θα επιτρέψει στους αγρότες να αποκτήσουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις και την ικανότητα να κατανοούν και να προσεγγίζουν τα αγρο-περιβαλλοντικά συστήματα ως φυσικά οικοσυστήματα που τροποποιούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, όπου επιβάλλεται να εφαρμόζονται τεχνολογίες για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων φιλικές προς το περιβάλλον και βελτιωμένα συστήματα διαχείρισης.

Συνημμένα: