ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021.

Ημερομηνία: 
Τρίτη 25 Μάιος 2021

 

Στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών», το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2020-2021) οι φοιτητές του Ιδρύματος έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν την Πρακτική τους Εξάσκηση, κατά το 6ο και 8ο εξάμηνο των σπουδών τους, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΕΠΑνΕΚ 2014-2020, «Ανταγωνιστικότητα -Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αναλυτικές πληροφορίες και οδηγίες για την υποβολή αιτήσεων (προθεσμία υποβολής: από 22 Απριλίου 2021 έως 25 Μαΐου 2021), υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ του ΓΠΑ: http://praktiki-espa.aua.gr/ . Δίνεται παράταση των αιτήσεων έως 1 Ιουνίου.

Ιδρυματικός Υπεύθυνος για την Πρακτική Εξάσκηση μέσω ΕΣΠΑ είναι ο  Αναπληρωτής  Καθηγητής του Εργαστηρίου Δενδροκομίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του ΓΠΑ κος Παπαδάκης Ιωάννης ( papadakis@aua.gr ).