Διαλέξεις σε θέματα Διερεύνησης και Ανάλυσης Δεδομένων

Ημερομηνία: 
Τρίτη 15 Δεκ 2020

Στο τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο θα πραγματοποιηθεί μια σειρά διαλέξεων σε θέματα Διερεύνησης και Ανάλυσης Δεδομένων που απευθύνονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και νέους ερευνητές (αλλά και σε κάθε μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας που ενδιαφέρεται για τα θέματα που θα παρουσιασθούν). Έμφαση θα δοθεί σε σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους και τεχνικές όπως η κατασκευή μοντέλων πρόβλεψης με μεθόδους Μηχανικής Μάθησης, ειδικά θέματα Πολυμεταβλητής Ανάλυσης, κ.ά. Οι εισηγητές - προσκεκλημένοι ομιλητές - είναι μέλη ΔΕΠ και μεταδιδακτορικοί ερευνητές ΑΕΙ.

Όλες οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν από απόσταση μέσω της πλατφόρμας MS Teams.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο υπάρχει το πρόγραμμα των διαλέξεων και οι οδηγίες συμμετοχής. Η διοργάνωση γίνεται με την οικονομική υποστήριξη του ΠΜΣ του Τμήματος ΕΤ&ΔΑ του Γ.Π.Α..

Για οποιαδήποτε επιπλέον σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Γιώργο Κ. Παπαδόπουλο, Αν. Καθηγητή Στατιστικής (gpapadop@aua.gr), με πρωτοβουλία του οποίου διοργανώνεται αυτός ο Κύκλος Διαλέξεων.