Απόφαση Συγκλήτου για Πρακτική και Εξεταστική Εαρινού Εξαμήνου

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 09 Ιουλ 2021

Η  Σύγκλητος του Γ.Π.Α, στη συνεδρία 584/28.05.2021, αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Πρακτική Εξάσκηση

  1. Υφίσταται η αδήριτη ανάγκη να ληφθούν επειγόντως όλα τα αναγκαία μέτρα για την ολοκλήρωση μέχρι τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους των Πρακτικών Ασκήσεων ανεξαρτήτως έτους φοίτησης. Η διενέργεια των πρακτικών μόνο για τους τελειόφοιτους και τους επί πτυχίω φοιτητές (ΦΕΚ 1866/τ.Β΄/07.05.2021) δεν θεωρείται ικανοποιητική λύση, καθώς επιλύει μικρό μέρος του προβλήματος και μεταφέρει το μεγαλύτερο μέρος του σε επόμενα εξάμηνα, επιβαρύνοντας έτσι την ομαλή εκπαιδευτική λειτουργία για το επόμενο διάστημα.
  2. Καθώς η πρακτική άσκηση προϋποθέτει την πλήρη απασχόληση των φοιτητών με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, είναι αυτονόητη η υποχρέωση της Πολιτείας για την αμοιβή της σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.

 

Β. Εξετάσεις εαρινού εξαμήνου, ακαδημαϊκού έτους 2020-21

  1. Η εξεταστική του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-21, σε όλα τα Τμήματα του Γ.Π.Α. θα διενεργηθεί εξ αποστάσεως, με ψηφιακά μέσα.
  2. Επίσης, κρίνει ότι είναι αναγκαίο να δοθεί η επιλογή του τρόπου εξέτασης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως) προκειμένου να μην αποκλειστούν από την εξεταστική διαδικασία οι φοιτητές/φοιτήτριες οι οποίοι/οποίες για διαφόρους λόγους, είτε δεν μπορούν να επιστρέψουν άμεσα στην έδρα των Τμημάτων τους ή έχουν δυσχέρειες στην πρόσβαση στην εξ αποστάσεως διαδικασία. Παράλληλα, η Σύγκλητος του ΓΠΑ θεωρεί ότι η επιστροφή, έστω και εν μέρει, στις δια ζώσης εξετάσεις θα είναι ένα σημαντικό βήμα προς την πλήρη έναρξη λειτουργίας των Πανεπιστημίων από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
  3. Προϋπόθεση για την υλοποίηση της δια ζώσης εκπαιδευτικής και εξεταστικής διαδικασίας αποτελεί η εξασφάλιση, εκ μέρους της Πολιτείας, της έγκαιρης και σε ικανή ποσότητα διάθεσης αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self-tests) σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που θα εμπλακούν στις εν λόγω διαδικασίες η υποχρεωτική χρήση των οποίων έχει προβλεφθεί νομοθετικά (ΦΕΚ 2141/22-5-21).