ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 27 Νοε 2019

Σας πληροφορούμε ότι η  Καθομολόγηση  των Διπλωματούχων  ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ   αναβάλλεται  και θα πραγματοποιηθεί  στο τελευταίο  δεκαήμερο του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020.  

Στο Νέο Έτος 2020, θα δοθεί ανακοίνωση, σχετικά με τις ημερομηνίες και τον προγραμματισμό ωρών Καθομολόγησης, και για κάθε Ακαδημαϊκό Τμήμα του Γ.Π.Α.