Ανακοίνωση για την αναπλήρωση εξετάσεων

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 09 Φεβ 2023

Προς: Όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα

                                                                         του Ιδρύματος                                                             

                                                             

            Ενημερώνονται οι φοιτητές του Ιδρύματος οι οποίοι δεν κατόρθωσαν λόγω καιρικών συνθηκών να λάβουν μέρος στις εξετάσεις την Πέμπτη 09.02.2023 και Παρασκευή 10.02.2023, να δηλώσουν άμεσα στις Γραμματείες των Τμημάτων τους τα μαθήματα στα οποία δεν μπόρεσαν να εξεταστούν, προκειμένου σε συνεργασία με την Διεύθυνση Σπουδών να ληφθεί μέριμνα για την επανάληψη των εξετάσεων.

 

 

                                                                                       Εκ της Πρυτανείας