ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 13 Μαρ 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ, ΤΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 

 

Οι Πρυτανικές Αρχές του Ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη τα τελευταία μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, σας ενημερώνουν ότι:

  1. Πειραματικές και εργαστηριακές διαδικασίες πτυχιακών μελετών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών, και ερευνητικών προγραμμάτων δεν αναστέλλονται αλλά θα πρέπει να αποφεύγεται η συνάθροιση πολλών ατόμων (όχι περισσότεροι από τρεις φοιτητές ανά εργαστήριο).
  2. Η έναρξη κάθε νέας πρακτικής άσκησης καθώς και η πραγματοποίηση όσων βρίσκονται σε εξέλιξη αναβάλλονται έως τις 24 Μαρτίου 2020.
  3. Συστήνεται σε όλη την Πανεπιστημιακή Κοινότητα η πιστή τήρηση των μέτρων ατομικής πρόληψης και υγιεινής, με βάση τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

 

Θα υπάρξει νέα ανακοίνωση επί του θέματος όταν εκδοθούν νεότερες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΓΠΑ.

 

Οι διοικητικές υπηρεσίες του ΓΠΑ λόγω των μέτρων για τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού θα λειτουργούν, μέχρι νεοτέρας οδηγίας, με προσωπικό ασφαλείας 50%. Το προσωπικό θα προσέρχεται εναλλάξ και οι υπάλληλοι που δεν θα προσέρχονται στο γραφείο τους θα πρέπει τις εργάσιμες ώρες να βρίσκονται στην οικία τους διαθέσιμοι για κάθε αναγκαία πληροφορία σχετική με τον τομέα ευθύνης τους. Όσων το αντικείμενο εργασίας το επιτρέπει θα πρέπει την ημέρα που βρίσκονται στην οικία τους να εργάζονται εξ αποστάσεως μέσω του υπολογιστή τους. Στα Τμήματα που έχουν μόνο έναν υπάλληλο, θα πρέπει ο υπάλληλος αυτός να παρευρίσκεται καθημερινώς στην εργασία του. Οι Διευθυντές και οι Τμηματάρχες θα πρέπει να ενημερώνουν τις Πρυτανικές αρχές για το πρόγραμμα απασχόλησης των υπαλλήλων. Στον προγραμματισμό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ειδικές άδειες του προσωπικού (λόγω ανηλίκων τέκνων, προβλημάτων υγείας).

 

 

ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΚΕΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Δεδομένου ότι υπάρχει πιθανότητα παράτασης της αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Πανεπιστημίων, καλούνται όλα τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ να ετοιμάσουν σε PowerPoint τα μαθήματα τους (θεωρίες) σε διαλέξεις χρησιμοποιώντας και την δυνατότητα που υπάρχει για σχολιασμό (εγγραφή ήχου σε κάθε διαφάνεια) και να τα ανεβάσουν στο e-class. Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξει δυνατότητα ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης, που είναι και η προσφορότερη λύση με τις υπάρχουσες υποδομές. Σε πρώτη φάση θα πρέπει μέχρι τις 24 Μαρτίου όλα τα μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ να ανεβάσουν στο e-class τα μαθήματα της πρώτης βδομάδας  και στη συνέχεια στο τέλος κάθε βδομάδας να ετοιμάζουν τη διάλεξη της επομένης για κάθε μάθημα που διδάσκουν. Οι φοιτητές θα κατεβάζουν τις διαλέξεις και θα μπορούν να στείλουν ερωτήσεις μέσω e-mail στους διδάσκοντες.

Το σύστημα αυτό σε επόμενη φάση θα επεκταθεί και για τα εργαστήρια που έχουν φροντιστηριακό χαρακτήρα (λύση ασκήσεων) ή με χρήση λογισμικού προσομοίωσης. Συνιστάται να εμπλουτιστεί το εργαστηριακό τμήμα των μαθημάτων και με εργασίες, κάτι που θα επιτρέψει στους φοιτητές ενεργότερη συμμετοχή στο μάθημα.

Σε επόμενο στάδιο θα εξεταστεί η δυνατότητα video εργαστηριακών ασκήσεων.