Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία Σχολής Επιστημών των Ζώων

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 24 Ιουλ 2019

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας  εκπροσώπου ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία Σχολής Επιστημών των Ζώων