3ο Συνέδριο GIS (11-13/12/2019)

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18 Οκτ 2019

Υποβολή περιλήψεων έως 31/10/2019

Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (GIS) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (Hellas GIS), μετά την επιτυχή διεξαγωγή του 1ου και 2ου Συνεδρίου, διοργανώνουν το 3ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον που θα πραγματοποιηθεί στις 11-12-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 3ο Συνέδριο θα καλύψει θέματα που σχετίζονται με ψηφιακές χωρικές τεχνολογίες σε συνδυασμό με τη χωρική ανάλυση και τη δημιουργία χωροχρονικών παρατηρητηρίων σε διάφορα είδη καλλιεργειών (αμπέλι, ελιά,  μεγάλες καλλιέργειες, αρωματικά και φαρμακευτικά, κ.ά.) προσπαθώντας να εξάγει χρήσιμα επιστημονικά αλλά και πρακτικά συμπεράσματα για μία ολιστική ψηφιακή διαχείριση αγροκτημάτων και την αντιμετώπιση θεμάτων διαχείρισης φυσικών πόρων και περιβαλλοντικών φαινομένων. Ακολουθεί και προσπαθεί να  συμβάλλει στην γενικότερη φιλοσοφία εξωστρέφειας και προσπάθειας του ΓΠΑ να στηρίξει τον γεωργικό τομέα μέσω νέων εκπαιδευτικών και ερευνητικών αντικειμένων σχετικών με τις σύγχρονες ψηφιακές χωρικές τεχνολογίες, οι οποίες ενισχύονται και με το ιδρυθέν νέο «Τμήμα Πληροφορικής στη Γεωργία και το Περιβάλλον» που θα δεχθεί φοιτητές από τον Σεπτέμβριο 2020.

Οι στόχοι του συνεδρίου θα επιτευχθούν μέσω συνεδριών με επιστημονικές ανακοινώσεις, εκπαιδευτικών εργαστηρίων (workshops) και μιας ειδικής συνεδρίας την πρώτη ημέρα των εργασιών του Συνεδρίου κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Ψηφιακή Γεωργία (χωρικά καθορισμένη): Εκπαίδευση και Ανάγκες της Αγοράς Εργασίας». Επί πλέον την ίδια ημέρα έχει προγραμματισθεί  και η 1η Συνάντηση Αποφοίτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΓΠΑ με αντικείμενο την Γεωπληροφορική.

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας μέσω επιστημονικών προφορικών ανακοινώσεων ή poster στις εργασίες του Συνεδρίου.

Νέα ημερομηνία Υποβολής των περιλήψεων: 31/10/2019.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://gis2019.aua.gr/ ή επικοινωνήστε στο 210 529 4087, καθώς και ηλεκτρονικά στο gis2019@aua.gr