Ημερίδα, "Ελληνική Ημέρα Βιοενέργειας"

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 01 Δεκ 2017

Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας των Ηµερών Βιοενέργειας, η ΕΛΕΑΒΙΟΜ και το ΕΚΕΤΑ σας προσκαλούν σε Ενηµερωτική Ηµερίδα για τον εορτασµό της Ελληνικής Ηµέρας Βιοενέργειας, η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών – Αµφιθέατρο Κτιρίου Βιβλιοθήκης τη ∆ευτέρα 4 ∆εκεµβρίου 2017 (09:00-16:00). Κατά τη διάρκεια της ηµερίδας, επιστήµονες, εκπρόσωποι επιχειρήσεων, επαγγελµατίες και φορείς του κλάδου θα παρουσιάσουν θέµατα που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση και τις προοπτικές της βιοενέργειας σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.