ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΓΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ EU-CONEXUS: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΓΙΑ THN ΕΥΦΥΗ ΑΕΙΦΟΡΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 01 Μαρ 2019

 

Ανταποκρινόμενοι στην Πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Εκδήλωση Ενδιαφέροντος με στόχο τη δημιουργία Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων,  κατέθεσαν κοινή πρόταση τα παρακάτω έξι Πανεπιστήμια: La Rochelle University (Γαλλία), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία), Klaipeda University (Λιθουανία), Catholic University of Valencia (Ισπανία) και University of Zadar (Κροατία).

Στο πλαίσιο υποβολής της πρότασης, οι Πρυτάνεις των Πανεπιστημίων υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας για την ίδρυση κοινού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που θα έχει τη διακριτική ονομασία EU-CONEXUS. Στόχος θα είναι η ανάπτυξη της διακρατικής συνεργασίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα στον τομέα της ευφυούς αειφόρου διαχείρισης της αστικής παράκτιας ζώνης. Έμφαση θα δοθεί στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις, στην ανάπτυξη της καινοτομίας, την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την παροχή εκτεταμένων υπηρεσιών  για τη γαλάζια ανάπτυξη και οικονομία.

Η κοινοπραξία CONEXUS επέλεξε ως κύριο αντικείμενο στόχευσης την παράκτια αστική και ημιαστική ζώνη, λόγω της αυξανόμενης πληθυσμιακής πυκνότητας και σημασίας της για το διακρατικό εμπόριο, την αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια, όπως και την ενέργεια και τον τουρισμό. Ένα επιπλέον κίνητρο αναφέρεται στο γεγονός ότι η ζώνη αυτή είναι από τις πλέον ευάλωτες στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Μέσω της CONEXUS, η ομάδα των έξι Πανεπιστημίων αναμένεται να αναπτύξει και διαθέσει στην επιστημονική κοινότητα όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη της ολοκληρωμένης και ποιοτικής εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας  στον τομέα της γαλάζια ανάπτυξης σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Συνημμένα: