Παρουσίαση του Προγράμματος S3E - Southern European Entrepreneurship Engine στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 24 Νοε 2022

Παρουσίαση του Προγράμματος S3E - Southern European Entrepreneurship Engine στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η κοινοπραξία S3E - Southern European Entrepreneurship Engine, προσκάλεσαν την Ακαδημαϊκή Κοινότητα στην παρουσίαση του προγράμματος επιτάχυνσης Horizon Europe S3E, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Εκλογών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ομάδα παρουσίασης αποτελούμενη από τον Pedro Vilarinho - CEO, την Christina Simoes – Consultant, την Claudia Barbosa – Program Coordinator και την Christina Deligianni – Public Policy Officer (https://south3e.eu/team/), παρουσίασαν το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα επιτάχυνσης για ερευνητές και start-ups σε deep tech και βιωσιμότητα, το S3E – Southern European Entrepreneurship Engine, στο οποίο το Ινστιτούτο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη συμμετέχει ως εταίρος. Παρών στην παρουσίαση ήταν ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής.

Το Πρόγραμμα S3E– Southern European Entrepreneurship Engine χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει στόχο τη βελτίωση της διασύνδεσης με την αγορά και της αποτελεσματικότητας των ερευνητικών ομάδων, των νεοφυών επιχειρήσεων που έχουν λύσεις Deep Tech, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν την κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Επίσης, το Πρόγραμμα S3E προσφέρει επιχειρηματική και τεχνική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ερευνητικών ομάδων και των επιχειρήσεων, εκπαίδευση σχετική με την επενδυτική ετοιμότητα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, πρόσβαση σε ευκαιρίες της ευρωπαϊκής αγοράς και υποστήριξη μέσω εκδηλώσεων δικτύωσης, πρόσβαση σε μέλη του δικτύου του προγράμματος και ειδικών στην καινοτομία και πρόσβαση στο δίκτυο επιχειρηματιών, επαγγελματιών, μέσων ενημέρωσης, εταιρειών χρηματοδότησης και διεθνών συνεργατών του έργου S3E.

            Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα επιλεγούν μέσω Ανοιχτών Προσκλήσεων. Το Πρόγραμμα S3E θα υποστηρίξει 150+ Ομάδες Deep Tech καθ' όλη τη διάρκειά του με προθεσμία για τις αιτήσεις της πρώτης Ανοιχτής Πρόσκλησης  από τις 7 Νοεμβρίου 2022 μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2023  και η υποβολή τους πραγματοποιείται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://south3e.eu/apply-now/

Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση μέσω τεσσάρων (4) online Webinar κατά τα οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα  ερωτήματά τους. Για περισσότερες πληροφορίες, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο: https://south3e.eu/

Aπό αριστερά προς τα δεξιά :

Christina Simoes – Consultant, Claudia Barbosa – Program Coordinator, Σπυρίδων Κίντζιος- Πρύτανης ΓΠΑ, Pedro Vilarinho – CEO, Christina Deligianni – Public Policy Officer , Ελένη Μήλιου-Καθηγήτρια ΓΠΑ, Σοφία Μαυρίκου- Επίκουρη Καθηγήτρια ΓΠΑ

Συνημμένα: