Η πρώτη συνάντηση αποτίμησης της πορείας του Ευρωπαϊκού Υπερ-πανεπιστημίου CONEXUS

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 15 Ιουλ 2020

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρισκόμενο σε μία διαρκή πορεία εξέλιξης και αναβάθμισης, συμμετέχει σε ένα από τα πρώτα 17 «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια-Υπερ-πανεπιστήμια» που έχουν επιλεγεί για να χρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Πανεπιστήμιο αυτό είναι το EU-CONEXUS – Ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο για την Ευφυή Αειφόρο Διαχείριση της Αστικής Παράκτιας Ζώνης.

Το EU-CONEXUS αποτελείται από έξι Πανεπιστήμια, έξι διαφορετικών χωρών της Ευρώπης: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ελλάδα), La Rochelle Université (Γαλλία), Πανεπιστήμιο Zadar (Κροατία), La Universidad Católica de Valencia (Ισπανία), Technical University of Civil Engineering Bucharest (Ρουμανία) και Πανεπιστήμιο Klaipeda (Λιθουανία). Συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών και την αναδιοργάνωση των υπαρχόντων, μέσω διεπιστημονικών προσεγγίσεων, προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, καινοτόμων επαγγελματικών μεθόδων εκπαίδευσης και έρευνας. Στόχος μας είναι οι φοιτητές να αποκτούν ένα Ευρωπαϊκό πτυχίο το οποίο θα τους παρέχει διευρυμένες γνώσεις, δεξιότητες (π.χ. οφέλη πολύγλωσσης μάθησης) και επαγγελματικές προοπτικές.

Το EU-CONEXUS την 1η Ιουλίου αποτίμησε μέσω διαδικτυακού συνεδρίου το πρώτο έτος της πορείας του το οποίο συγκέντρωσε περισσότερους από 260 συμμετέχοντες από τις έξι χώρες-εταίρους. Ιδιαίτερης σημασίας ήταν η συμμετοχή και ενημέρωση από την Elena Tegovska, Erasmus+ Team Leader, DG EAC, European Commission- Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - σχετικά με το παρελθόν και το μέλλον της «Πρωτοβουλίας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων». Τα πρώτα κοινά μαθήματα σπουδών θα είναι διαθέσιμα από τον Ιανουάριο του 2021.

Σας περιμένουμε στο Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος, στο Πανεπιστήμιο-Πρωταθλητή για όλους εσάς που αυτό επιδιώκετε.

Η Ομάδα EU-CONEXUS