Εκπροσώπηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 16 Μαρ 2022

Εκπροσώπηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών

 

Μία από τις κύριες δράσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Πανεπιστημίων (European Universities Community – EUC) είναι η Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών. Η εν λόγω δράση είναι ένα έργο που ξεκίνησε από φοιτητές των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με σκοπό να είναι η φωνή των Ευρωπαίων φοιτητών στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης. H Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών θα είναι μια μοναδική ευκαιρία φοιτητών από όλη την Ευρώπη να ακουστεί η φωνή τους στις πιο περίπλοκες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η εναρκτήρια σύνοδος της Ευρωπαϊκής Συνέλευσης Φοιτητών πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία στο Στρασβούργο της Γαλλίας την Πέμπτη 3 και την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2022, συγκεντρώνοντας  εκπροσώπους φοιτητών από 38 Ευρωπαϊκές Πανεπιστημιακές Συμμαχίες (EUAs). Η κ. Βασιλική Δεσποινιάδη, φοιτήτρια του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, επιλέχθηκε μεταξύ 800 αιτήσεων και εκπροσώπησε τη χώρα μας, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EU-CONEXUS  στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών στο Στρασβούργο.

Ο Πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Σπυρίδων Κίντζιος, συνεχάρη την κ. Βασιλική Δεσποινιάδη, φοιτήτρια τόσο για την εκπροσώπησή μας στην Ευρωπαϊκή Συνέλευση Φοιτητών στο Στρασβούργο, όσο και για την έναρξη της πρακτικής της άσκησης στο Πανεπιστήμιο La Rochelle στη Γαλλία, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς παρακολούθησης των σχετικών Minor courses του EU-CONEXUS .  

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το EU-CONEXUS υποστηρίζουν συστηματικά τους φοιτητές τους, δίνοντας τη δυνατότητα να έρχονται  πιο κοντά σε ευκαιρίες διεθνοποίησης και έκφρασης στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι. Ευχής έργο και άλλοι φοιτητές να αξιοποιήσουν τις ποικίλες ευκαιρίες που προκύπτουν μέσω της παρακολούθησης των Minor courses καθώς και του νέου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών “Marine Biotechnology”, το οποίο θα ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με αποτέλεσμα τη συνεπακόλουθη συναναστροφή με φοιτητές, διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό από τα υπόλοιπα 8 Πανεπιστήμια της συμμαχίας. 

Συνημμένα: