Πρυτανικές Εκλογές: Ανακοίνωση ΚΕΕ για την ανάδειξη Πρύτανη και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Γ.Π.Α.

Ημερομηνία: 
Τρίτη 19 Ιουν 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΙ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

Συνημμένα: