Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Γενικού Τμήματος

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 28 Μάιος 2021

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Γενικού Τμήματος

Συνημμένα: