Προκήρυξη Εκλογών για Αναπληρωτή Πρόεδρο Τμήματος ΕΖΠ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 21 Οκτ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΖΠ

Συνημμένα: