ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΥΓΚΛΗΤΟ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 22 Οκτ 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ ΣΥΓΚΛΗΤΟ