Πρακτικό Εκλογής για την ανάδειξη τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών των Ζώων του Γ.Π.Α

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 29 Οκτ 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ

 

Αξιότιμοι κύριοι,

Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη τριών εκπροσώπων μελών ΔΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών των Ζώων του Γ.Π.Α σας πληροφορούμε ότι:

Η εκλογική διαδικασία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΕΥΣ διεξήχθη ομαλά, τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου  2020, από τις 10:00 μέχρι τις 13:00.

Όπως φαίνεται και στο συνημμένο αρχείο: «ΖΕΥΣ –Εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών των Ζώων του. Γ.Π.Α», τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας είναι τα εξής:

 

Υποψήφιοι

Εγγεγραμμένοι

Ψήφισαν

Θετικές Ψήφοι

Λευκά

Αντώνιος Κομινάκης

 

 

26

 

 

25

14

 

 

0

Μαρία Χαρισμιάδου

14

Γεώργιος Παπαδομιχελάκης

13

Χρήστος Μπαλάσκας

13

Εμμανουήλ Μαλανδράκης

8

 

Επομένως,

Ο κ. Α. Κομινάκης, η κ. Μ. Χαρισμιάδου και ο κ. Γ. Παπαδομιχελάκης εκλέγονται ως εκπρόσωποι του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών των Ζώων του Γ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι, η εκλογή του κ. Γ. Παπαδομιχελάκη έναντι του κ. Χ. Μπαλάσκα έγινε σύμφωνα με το  ΦΕΚ  800/12.03.2020 (Τεύχος B’), αριθμό φύλλου 8597, στο οποίο αναφέρεται ότι «Επί ισοψηφίας εκλέγεται το μέλος ΔΕΠ που κατέχει την υψηλότερη βαθμίδα»

 

 

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ

 

 

 

 

Ελένη Τσιπλάκου,

Αναπλ. Καθηγήτρια Τμ. ΕΖΠ

 

Παναγιώτης Σιμιτζής

Επικ. Καθηγητής Τμ. ΕΖΠ

 

Αθανάσιος Γελασάκης, Επικ. Καθηγητής Τμ. ΕΖΠ