Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Γενικού Τμήματος Του Γ.Π.Α.

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 28 Ιαν 2021

«Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Αναπληρωτή Προέδρου του Γενικού Τμήματος Του Γ.Π.Α.»,