Ορισμός χώρου διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη συνέλευση του Γενικού Τμήματος

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 23 Ιουλ 2020

Ορισμός χώρου διεξαγωγής εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπου ΕΤΕΠ στη συνέλευση του Γενικού Τμήματος