Εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 28 Μάιος 2021

Εκλογή εκπροσώπου του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Σύγκλητο