Αποτελέσματα Εκλογών ΕΤΕΠ στην Γενική Συνέλευση Σχολής Εφαρμοσμένων Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 18 Ιουλ 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Συνημμένα: