Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Ε.Τ.Ε.Π. Σχολής Εφαρμοσμένης Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 18 Ιουλ 2019

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ψηφοφορίας Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Συνημμένα: