Ανακήρυξη υποψηφίων μελών ΔΕΠ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ε.Φ.Π. της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18 Μάιος 2018

Ανακήρυξη υποψηφίων μελών ΔΕΠ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος

Συνημμένα: