Ανακήρυξη υποψήφιων για τις θέσεις των εκπροσώπων του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.)

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 11 Ιουλ 2019

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α.

 

 Αθήνα 11 Ιουλίου 2019

 

 

Η Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, που ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 6823/9-7-2019 απόφαση του Πρύτανη του Γ.Π.Α., για τη διεξαγωγή της εκλογής εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α.,  σύμφωνα με την  υπ’ αριθμ.  6185/21-6-2019 απόφαση του Πρύτανη του Γ.Π.Α.,  εξέτασε τις υποψηφιότητες με αριθμό Πρωτοκόλλου

  • 6641/4-7-2019 αίτηση υποψηφιότητας του συναδέλφου Θεόδωρου Βαγγελή   
  • 6642/4-7-2019 αίτηση υποψηφιότητας της συναδέλφου Γεωργιάδου Μαρίας

 

Ανακηρύσσει

 

υποψήφιους για την εκλογή στη θέση του εκπροσώπου του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. τους κάτωθι:

 

  1. Βαγγελής Θεόδωρος
  2. Γεωργιάδου Μαρία

 

 

 

 

 

Τα μέλη της Τριμελούς Επιτροπής

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ισαρης Κυριάκος

           Μιλτιάδης Παγώνης

        Χαράλαμπος Κανάκης

             Πρόεδρος   

                      Μέλος

                  Μέλος