Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις των εκπροσώπων του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Ε.Φ.Π.

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 19 Δεκ 2018

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις θέσεις των εκπροσώπων του ειδικού τεχνικού εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γ.Π.Α.

Συνημμένα: