ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 10 Δεκ 2020

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ  ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Γ.Π.Α.

Συνημμένα: