Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Γενικού Τμήματος

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 29 Νοε 2019

Ανακήρυξη υποψηφίων για εκπρόσωπο ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Γενικού Τμήματος

Συνημμένα: