Βράβευση Δικαιούχων Προγράμματος Αγρ. Ανάπτυξης

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 01 Απρ 2015
Παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και όλης ηγεσίας του Υπουργείου, το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (ΕΑΔ) βράβευσε τους δικαιούχους του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013,  την Τετάρτη 1 Απριλίου 2015 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη και προβολή των δυνατοτήτων που προσφέρει το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) όσο και των αποτελεσμάτων του, μέσω της βράβευσης αξιόλογων έργων που υλοποιήθηκαν από δικαιούχους του ΠΑΑ 2007-2013.