Θερινό Σχολείο Σχεδίασης και Ανάλυσης Πειραμάτων με χρήση Στατιστικών Πακέτων

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 09 Ιουλ 2018 έως Παρασκευή 13 Ιουλ 2018

Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί φοιτητές

Τα μαθήματα του Θερινού Σχολείου Σχεδίασης και Ανάλυσης Πειραμάτων με χρήση Στατιστικών Πακέτων που διοργάνωσε το Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού άρχισαν τη Δευτέρα 9 Ιουλίου και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 13 Ιουλίου.
Ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση. Υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, από ερευνητές, από μέλη ΕΔΙΠ, ΔΕΠ και άλλες κατηγορίες προσωπικού του ΓΠΑ καθώς και από φοιτητές άλλων ΑΕΙ (ΑΠΘ, ΔΠΘ, ΕΣΔΥ, κ.ά.)
Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις. Το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
Δημιουργήθηκαν δύο τμήματα. Στο πρώτο τμήμα εντάχθηκαν οι προπτυχιακοί φοιτητές και στο δεύτερο οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι ερευνητές, τα μέλη ΕΔΙΠ, ΔΕΠ, κ.ά.
Ζητούμε την κατανόηση των συναδέλφων και των φοιτητών που δεν ικανοποιήθηκε η αίτησή τους. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργηθεί ένα ακόμη τμήμα το Φθινόπωρο (θα υπάρξει σύντομα ανακοίνωση).

Από το Εργαστήριο Βελτίωσης Φυτών & Γεωργικού Πειραματισμού