ΤΕΛΕΤΕΣ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Ημερομηνία: 
Δευτέρα 19 Ιουν 2023 έως Πέμπτη 22 Ιουν 2023

Σας ενημερώνουμε ότι, οι Καθομολογήσεις των ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
θα πραγματοποιηθούν στις ημερομηνίες
19.06.2023, 20.06.2023, 21.06.2023και 22.06.2023
ως εξής:
Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 16:00
• Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής 17:00 • Τμήμα Βιοτεχνολογίας Τρίτη 20 Ιουνίου 2023 16:00 • Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής 17:00 • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου
Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023 16:00 • Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Πέμπτη 22 Ιουνίου 2023 16:00 • Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής
Παρακαλούνται οι πτυχιούχοι/ες να προσέλθουν 20 λεπτά νωρίτερα από την αντίστοιχη προγραμματισμένη ώρα ορκωμoσίας τους στην αίθουσα Τελετών που βρίσκεται στον 1ο Όροφο του κεντρικού κτιρίου για την πραγματοποίηση της τελετής.
• Οι εν λόγω πτυχιούχοι/ες προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι έχουν συμπεριληφθεί στην Τελετή Καθομολόγησης μπορούν να αναζητήσουν τον Αριθμό Μητρώου τους κάνοντας εισαγωγή στη Διαδικτυακή Πύλη Προπτυχιακών Σπουδών (http://estudent.aua.gr) στην αρχική σελίδα με τις Ανακοινώσεις.
• Τέλος όσοι υπηρετούν τηv στρατιωτική τους θητεία και χρειάζονται Βεβαίωση προκειμένου να εγκριθεί η άδεια τους για να παραστούν στην Τελετή Καθομολόγησης, θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο email mix@aua.gr μέχρι την Τρίτη 13/06/2023.

Συνημμένα: