Συμμετοχή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη 30η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων, AGROTICA 1-4/02/2024, στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 01 Φεβ 2024 έως Κυριακή 04 Φεβ 2024

Αγαπητά Μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΓΠΑ,
Σας ενημερώνουμε για τη συμμετοχή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 30η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων AGROTICA 1-4/02/2024, με ξεχωριστή κατασκευή stand Α/Α 53, Περίπτερο 02 (1ος όροφος), στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η συγκεκριμένη Έκθεση θα διεξαχθεί υπό τον συντονισμό της ΔΕΘ HELEXPO ΑΕ, του εθνικού φορέα διοργάνωσης Εκθέσεων, Συνεδρίων και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της χώρας, με έδρα στη Θεσσαλονίκη.

Όσες επιστημονικές και ερευνητικές Ομάδες του ΓΠΑ επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εν λόγω Έκθεση, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους εγγράφως στο Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΓΠΑ, συμπληρώνοντας την αντίστοιχη Φόρμα Συμμετοχής, μέχρι την Παρασκευή 19/01/2024.

Κατόπιν επικοινωνίας με το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΓΠΑ, όσοι από τους συμμετέχοντες επιθυμούν να μεταφερθεί ο εξοπλισμός και τα φυλλάδιά τους με τη συνοδεία της ομάδας αποστολής από το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΓΠΑ και την ομάδα αποστολής από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΓΠΑ, με αναχώρηση για τη Θεσσαλονίκη στις 31/01/2024 και επιστροφή στην Αθήνα στις 05/02/2024, στο πλαίσιο της μεταφοράς του υλικοτεχνικού εξοπλισμού και των ενημερωτικών εντύπων προς διάθεση στην Έκθεση, καθώς και της γενικότερης οργάνωσης για τη διαμόρφωση και την επιμέλεια του Εκθεσιακού Περιπτέρου του ΓΠΑ, καλούνται όπως μεταφέρουν τα εκθεσιακά τους αντικείμενα, π.χ. τα banners και τις μικροκατασκευές που επιθυμούν να προβληθούν, καθώς και τα ενημερωτικά έντυπα που επιθυμούν να διανεμηθούν στην Έκθεση σε πακέτα - κούτες, σε χώρο τοποθέτησης και φύλαξης που θα τους υποδείξει το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΓΠΑ, μόνο κατά την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου 2024, δηλαδή από 22 έως και 26 Ιανουαρίου 2024.

Παρακαλείσθε όπως τηρήσετε αυστηρά τις ως άνω ημερομηνίες, καθώς η φόρτωση του συνολικού υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των ενημερωτικών εντύπων και των λοιπών αντικειμένων που θα μεταφέρει η ομάδα αποστολής από το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΓΠΑ με το υπηρεσιακό όχημα του ΓΠΑ και την πολύτιμη αρωγή του συναδέλφου οδηγού κ. Αλέξανδρου Στιακάκη, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 29/01/2024.
Μάλιστα, οι συμμετέχουσες επιστημονικές και ερευνητικές Ομάδες του ΓΠΑ καλούνται να αποστείλουν το προωθητικό υλικό που διαθέτουν στην ελληνική ή/και στην αγγλική γλώσσα, σε ηλεκτρονική μορφή, στο e-mail public.relations@aua.gr, μέχρι την Παρασκευή 19/01/2024, ώστε το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΓΠΑ να μεριμνήσει για την έγκαιρη συλλογή και τη βέλτιστη επεξεργασία - προβολή του εν γένει πληροφοριακού υλικού του ΓΠΑ, κατά την διεξαγωγή της Έκθεσης, μέσω τηλεόρασης (43‘’ 4Κ ULTRA HD).
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι Προσκλήσεις Συμμετοχής στην 30η Διεθνή Έκθεση Γεωργικών Μηχανημάτων, Εξοπλισμού και Εφοδίων AGROTICA 1-4/02/2024, διατίθενται από το Γραφείο Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του ΓΠΑ.

Συνημμένα: