Σεμινάριο με τίτλο: Κινητοποίηση ατομικών μνημονικών διεργασιών  και γνωστική επάρκεια στις εξετάσεις

Ημερομηνία: 
Τρίτη 09 Ιουν 2020

Έλα στο Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00-15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο  https:// meet.jit.si/MnimonikesDrossinougpa 20200906

 Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που φοιτούν στα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Τίτλος: Κινητοποίηση ατομικών μνημονικών διεργασιών  και γνωστική επάρκεια στις εξετάσεις.

Εισηγήτρια: Δροσινού - Κορέα Μαρία, επίκουρη καθηγήτρια ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ, ΑμΕΕΑ στο Γ.Δ. του ΓΠΑ

Το διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο σκοπεύει να παρουσιάσει τις μνημονικές τεχνικές αναφορικά με την κινητοποίηση των ατομικών μνημονικών διεργασιών.

 

Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητήσουμε θέματα για την κινητοποίηση των ατομικών μνημονικών διεργασιών  σύμφωνα με την γνωστική νευυροεπιστήμη και την νοερή απεικόνιση. O Ebbinghaus ήταν ο πρώτος που πραγματοποίησε εμπειρικές έρευνες στη μνήμη (1885 Memory. A contribution to experimental psychology). Χρησιμοποίησε την πειραματική μέθοδο επηρεασμένος από τις μελέτες του Tichener στην αντίληψη. Η μνήμη ορίζεται ως η  ικανότητα του ανθρώπου να επαναφέρει στη συνείδησή του παρελθούσες εμπειρίες. Η έμφαση δίδεται στην κινητοποίηση ατομικών μνημονικών διεργασιών αναφορικά με την συνδετική οργάνωση της μνήμης. Η γνωστική επάρκεια στις εξετάσεις συνδέεται με την ύλη και το μαθησιακό υλικό για το οποίο γνωρίζουμε ότι όταν αυτό έχει κάποιο νόημα για τον φοιτητή, τον κινητοποιεί με αποτέλεσμα να το μαθαίνει πιο γρήγορα, σε σχέση με υλικό που δεν έχει νόημα όπως είναι οι ψευδολέξεις ή οι μη νοηματοδοτημένες και άχρηστες πληροφορίες. Η ύλη του μαθήματος που κάνει νόημα χρειάζεται λιγότερες επαναλήψεις. Οι εξετάσεις  λοιπόν μπορούν να διεγείρουν, να κινητοποιήσουν τον εγκέφαλο και να τον οδηγήσουν στην γνωστική επάρκεια. Με δεδομένη την δυσκολία που απορρέει από το άμεσο μνημονικό πεδίο, και αυτό που είχε ο Ebbinghaus παρατηρήσει ότι το γνωστικό υλικό που μπορούμε να μάθουμε με μία μόνο ανάγνωση, περιορίζεται στα 6-8 στοιχεία, μόλις.

 

Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε σε ασκήσεις κινητοποίησης ατομικών μνημονικών διεργασιών  και συνειδητοποίησης  της γνωστικής επάρκειας με έμφαση τις εξετάσεις.

Πηγή για περισσότερη μελέτη: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 225-229). Αθήνα: Τόπος.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

  • Λόγω της βιωματικής δομής του σεμιναρίου υπάρχουν περιορισμένες θέσεις  συμμετοχής. Κλείσε άμεσα τη δική σου, στο email: career@aua.gr
  • Τα σεμινάρια απευθύνονται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες του ΓΠΑ και είναι δωρεάν.

 Μη χάνεις την ευκαιρία. Σε περιμένουμε!