Σεμινάριο με τίτλο:  Eιδικές αναγνωστικές δυσκολίες και μνημονικές λειτουργίες, με έμφαση την βραχύχρονη μνήμη

Ημερομηνία: 
Τρίτη 20 Οκτ 2020

Αγαπητέ φοιτητή, αγαπητή φοιτήτρια,

Καλώς ήρθες!

•    Αν δυσκολεύεσαι στην μελέτη σου,
•    Αν χρωστάς αρκετά μαθήματα,
•    Αν δυσκολεύεσαι να θυμηθείς αυτά που διαβάζεις,
•    Αν προβληματίζεσαι τι δεν πάει καλά με τις εξετάσεις σου,
•    Έλα στο Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών

ποιος το διοργανώνει; Το Γραφείο Διασύνδεσης ΓΠΑ
πότε; Τρίτη 20 Οκτωβρίου  2020
ώρα: 13:00-15:00

Υπερσύνδεσμος:       https:// meet.jit.si/ MnimonikesDrossinougpa20202010

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο https:// meet.jit.si/ MnimonikesDrossinougpa20202010

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που φοιτούν στα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Τίτλος:  Eιδικές αναγνωστικές δυσκολίες και μνημονικές λειτουργίες, με έμφαση την βραχύχρονη μνήμη.

Το διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο έχει ως στόχο  να παρουσιάσει τις Ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες αναφορικά με τις μνημονικές λειτουργίες. Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητηθούν η βραχύχρονη μνήμη(ΒΜ), αναφορικά με το δεδομένο ότι η μνήμη  είναι ένα ενιαίο σύστημα που αποτελείται από διαφορετικές δομές γνωστό ως διμερές ή λειτουργικό μοντέλο μνήμης (modal model of memory). H δυσλειτουργία της βραχύχρονης μνήμης εξετάζεται ως βασική παράμετρος στην ανίχνευση και τον εντοπισμό των ειδικών αναγνωστικών δυσκολιών επειδή η ΒΜ εμπλέκεται στη συγκράτηση μικρών ποσοτήτων πληροφορίας για σύντομα χρονικά διαστήματα. Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε με ασκήσεις αναγνωστικής κατανόησης εστιάζοντας στην διάκριση της αισθητηριακής μνήμης (sensory memory) από αυτή της  ΒΜ (short –term memory). Οι ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες θα συζητηθούν με έμφαση την εμπειρική τεκμηρίωση και τις μνημονικές λειτουργίες σε κείμενα που μελετούν οι φοιτητές με την άμεση διδασκαλία με φυσική παρουσία και κείμενα που προσλαμβάνουν και μελετούν από απόσταση εφαρμόζοντας τις νέες τεχνολογίες.

Βιβλιογραφική παραπομπή: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Το μοντέλο της εργαζόμενης μνήμης. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 225-229). Αθήνα: Τόπος.

Εισηγήτρια:  Δροσινού-Κορέα Μαρία, Phd στην ψυχολογία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α