Σεμινάριο με θέμα: «Μεσογειακή Διατροφή ως βιώσιμο διατροφικό μοντέλο»

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 04 Δεκ 2020

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γ.Π.Α. οργανώνουν κοινό σεμινάριο με θέμα «Μεσογειακή Διατροφή ως βιώσιμο διατροφικό μοντέλο».  Προσκεκλημένη ομιλήτρια θα είναι η κ. Αντωνία Τριχοπούλου, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας και Ομότιμη Καθηγήτρια Προληπτικής Ιατρικής και Διατροφής στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου στις 13.30 μέσω του συνδέσμου: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a869ac5bd225c44d18d702bf6ed7a191d%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccd2d62c-d68d-45e7-b739-04087253d828&tenantId=4f23f294-5c86-4c31-ab35-d99a6b441bc1