ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΠΑ: Δεξιότητες διαχείρισης καριέρας-ζωής

Ημερομηνία: 
Τρίτη 20 Σεπ 2022

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Δεξιότητες διαχείρισης καριέρας-ζωής: Επικοινωνία - Τρίτη 20.09.2022

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ διοργανώνει το σεμινάριο με τίτλο: "Δεξιότητες διαχείρισης καριέρας-ζωής: Επικοινωνία", που θα γίνει την Τρίτη 20 Σεπτεμβρίου 2022 17:00-18:00, στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του ΓΠΑ.

Το σεμινάριο απευθύνεται αποκλειστικά στους φοιτητές του ΓΠΑ, που φοιτούν στην Αθήνα.
Τα θέματα που θα συζητηθούν θα αφορούν την επικοινωνία και τον τρόπο βελτίωσης των επικοινωνιακών μας δεξιοτήτων, μέσα από συζήτηση και δραστηριότητες.

Εισηγήτρια: κα Κρίστα Μπάκα, Ψυχολόγος. Για να δηλώσετε συμμετοχή, στείλτε στο careerpsy@aua.gr, το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό μητρώου φοιτητή (εφόσον διαθέτετε), το έτος σπουδών, το email σας που έχετε στο Πανεπιστήμιο και το Τμήμα σας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στείλετε e-mail στο:
careerpsy@aua.gr

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).