Πριν κάνεις το Μηχανογραφικό σου Δελτίο … γνώρισε το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών !

Ημερομηνία: 
Πέμπτη 31 Αυγ 2017

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (εφεξής ΓΠΑ) παρέχει υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του Ιδρύματος  αποτελεί η δυναμική τοποθέτησή του στο διεθνές ακαδημαϊκό περιβάλλον και η ανταπόκρισή του στις παραγωγικές και αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, το όραμά του υλοποιείται σε τρεις άξονες δράσεων με στόχους την Εκπαιδευτική Αριστεία, την Ερευνητική Αριστεία και τη Σύνδεση με την κοινωνία.

Το ΓΠΑ συνεπές προς τον ιστορικό του ρόλο, παρακολουθεί, παρεμβαίνει αλλά και αναπτύσσεται στους ρυθμούς και τις κατευθύνσεις της σύγχρονης εκπαίδευσης και επιστήμης. Βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την κοινωνία, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες της και παρέχει θέσεις και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν στον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Στο πλαίσιο της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου για το 2017, οι μαθητές της  Γ’ Λυκείου και οι Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού, μπορούν να ενημερωθούν για τις σπουδές στο ΓΠΑ από Καθηγητές των Τμημάτων  ή από το Γραφείο Διασύνδεσης. Πληροφορίες για τις σπουδές και τα Τμήματα του ΓΠΑ μπορείτε επίσης να βρείτε, στις ιστοσελίδες των Σχολών και Τμημάτων του ΓΠΑ και του Γραφείου Διασύνδεσης.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!