Παρουσίαση του προγράμματος για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΓΠΑ

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Τρίτη 28 Ιουν 2022

Παρουσίαση του προγράμματος για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του ΓΠΑ