ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Ημερομηνία: 
Τρίτη 07 Ιουν 2022

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας & Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του ΕΛΚΕ ΓΠΑ σας προσκαλούν

τη Τρίτη 7 Ιουνίου 2022, στις 11:00, στην Διαδικτυακή Παρουσίαση και Βράβευση Επιχειρηματικών Σχεδίων Επιχειρήσεων Τροφίμων και Γεωργίας, που εκπονήθηκαν από φοιτητές του Πανεπιστημίου μας στο πλαίσιο του

5ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ.

Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή για εμάς.

 

Ο  Αντιπρύτανης

Καθηγητής Στ. Ζωγραφάκης

 

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης επιλέξτε εδώ την ημέρα και ώρα της βράβευσης.

Για πληροφορίες: innovinagri@aua.gr | www.innovinagri.aua.gr |  210 529 4768 (κ. Αναγνώστη)