Ονοματοδοσία Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Παρασκευή 18 Οκτ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση για την ονοματοδοσία της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.).

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

 

Ο Πρύτανης                                                          

Kαθηγητής                                           

Σπυρίδων Κίντζιος                                           

                                 

Οι Αντιπρυτάνεις

Αν. Καθηγητής Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης

Καθηγητής Σέρκο Χαρουτουνιάν                                                

Καθηγητής Σταύρος Ζωγραφάκης