Μνημονικές λειτουργίες και αποδοτική μελέτη στο Πανεπιστήμιο με έμφαση την κωδικοποίηση

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 20 Ιαν 2023

Αγαπητέ φοιτητή, αγαπητή φοιτήτρια,  

 

Καλή χρονιά 2023 ! 

Καλώς ήρθες στο εργαστήριο Μνημονικών τεχνικών του Ιανουαρίου 2023!  

  • Αν δυσκολεύεσαι στην μελέτη σου,  
  • Αν χρωστάς αρκετά μαθήματα,  
  • Αν δυσκολεύεσαι να θυμηθείς αυτά που διαβάζεις, 
  • Αν δυσκολεύεσαι να ‘’κρατήσεις’’ σημειώσεις 
  • Αν προβληματίζεσαι τι δεν πάει καλά με τις εξετάσεις σου,  
  • Έλα στο Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών’’   

ποιος το διοργανώνει:     

το Γραφείο Διασύνδεσης  

πότε:  

την Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2023 

ώρα:   

13:00-15:00  

Με υβριδικό τρόπο [α]φυσική παρουσία και [β] υπερσύνδεσμο:    

https://meet.jit.si/MnimonikesDrossinougpa20232001  

  

Το σεμινάριο απευθύνεται στους φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Τίτλος: Μνημονικές λειτουργίες και αποδοτική μελέτη στο Πανεπιστήμιο με έμφαση την κωδικοποίηση.               

 

Περίληψη 

 

Το διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο έχει  ως στόχο να παρουσιάσει τις βασικές μνημονικές λειτουργίες (Ρούσος, 2011, σ.205-210) αναφορικά με την αποδοτική μελέτη στο Πανεπιστήμιο και τις επικείμενες εξετάσεις του Φεβρουαρίου.  Σε θεωρητικό επίπεδο πρόκειται να συζητηθεί  η κωδικοποίηση και ο τρόπος με τον οποίο αναπαριστάται η πληροφορία σε συνέχεια της αποκωδικοποίησης. Οι πληροφορίες κωδικοποιούνται στη μνήμη με κάποια μορφή ή κώδικα αναπαράστασης. Αυτή διακρίνεται σε φωνολογική, οπτική και λειτουργική κωδικοποίηση. Η ικανότητα αποθήκευσης της μνήμης εργασίας είναι περιορισμένη και ορίζεται από τον τύπο ‘’ 7+-2 στοιχεία’’, Ebbinghaus, Herman (1885), Miller,  G (1956). Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε με ασκήσεις συνειδητοποίησης των μνημονικών λειτουργιών όπως αυτή της της αισθητηριακής μνήμης αναφορικά με την οπτική και ακουστική αντίληψη και την αξιοποίηση τους στην αποδοτικότητα της μελέτης. Ακόμη θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε κατά την αναγνωστική διαδικασία τον ατομικό τρόπο  με τον οποίο μελετά ο φοιτητής και εγγράφει στο μνημονικό σύστημα την νέα γνώση μελετώντας ‘’φωναχτά’’, ‘’σιωπηρά’’, ‘’γράφοντας τα σημαντικά σημεία ‘’.  

Βιβλιογραφική παραπομπή: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Βασικοί όροι και λειτουργίες, Κωδικοποίηση. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 205-210). Αθήνα: Τόπος. 

Εισηγήτρια: Δροσινού-Κορέα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α 

Link:   https://meet.jit.si/MnimonikesDrossinougpa20232001 

 

Για να παρακολουθήσετε το σεμιναριο στείλτε μήνυμα στο career@aua.gr, αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό σας, το τμήμα και το έτος φοίτησης και τον Αριθμό Μητρώου σας

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).