Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών με τίτλο: Μνημονικές λειτουργίες και αποδοτική μελέτη στο Πανεπιστήμιο με έμφαση την κωδικοποίηση

Ημερομηνία: 
Τρίτη 29 Σεπ 2020

Αγαπητέ φοιτητή, αγαπητή φοιτήτρια,
Καλό Φθινόπωρο!

Αν δυσκολεύεσαι στην μελέτη σου,
Αν χρωστάς αρκετά μαθήματα,
Αν δυσκολεύεσαι να θυμηθείς αυτά που διαβάζεις,
Αν προβληματίζεσαι τι δεν πάει καλά με τις εξετάσεις σου,

Έλα στο Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών’’ που διοργανώνει το Γραφείο Διασύνδεσης του ΓΠΑ
την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα: 13:00-15:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω τηλεδιάσκεψης, χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο https:// meet.jit.si/ MnimonikesDrossinougpa20202909
 

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν και φοιτητές του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που φοιτούν στα τμήματα του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Τίτλος: Μνημονικές λειτουργίες και αποδοτική μελέτη στο Πανεπιστήμιο με έμφαση την κωδικοποίηση.      

Περίληψη 

Το διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο έχει ως στόχο να παρουσιάσει τις βασικές μνημονικές λειτουργίες (Ρούσος, 2011, σ.205-210) αναφορικά με την αποδοτική μελέτη στο Πανεπιστήμιο. Σε θεωρητικό επίπεδο πρόκειται να συζητηθεί η κωδικοποίηση και ο τρόπος με τον οποίο αναπαριστάται η πληροφορία σε συνέχεια της αποκωδικοποίησης. Οι πληροφορίες κωδικοποιούνται στη μνήμη με κάποια μορφή ή κώδικα αναπαράστασης. Αυτή διακρίνεται σε φωνολογική, οπτική και λειτουργική κωδικοποίηση. Η ικανότητα αποθήκευσης της μνήμης εργασίας είναι περιορισμένη και ορίζεται από τον τύπο ‘’ 7+-2 στοιχεία’’, Ebbinghaus, Herman (1885), Miller, G (1956). Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε με ασκήσεις συνειδητοποίησης των μνημονικών λειτουργιών όπως αυτή της της αισθητηριακής μνήμης αναφορικά με την οπτική και ακουστική αντίληψη και την αξιοποίηση τους στην αποδοτικότητα της μελέτης. Ακόμη θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε κατά την αναγνωστική διαδικασία τον ατομικό τρόπο με τον οποίο μελετά ο φοιτη
τής και εγγράφει στο μνημονικό σύστημα την νέα γνώση. 

Βιβλιογραφική παραπομπή: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Βασικοί όροι και λειτουργίες, Κωδικοποίηση. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 205-210). Αθήνα: Τόπος. 

Εισηγήτρια: Δροσινού-Κορέα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Δρ. ψυχολογίας, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α 

Για να λάβεις μέρος δήλωσε συμμετοχή στέλνοντας mail στο career@aua.gr δηλώνοντας το ονοματεπώνυμο σου, τμήμα και έτος φόιτησής σου καθώς και τον ΑΜΦ.