Λήθη και υποβοηθούμενες μνημονικές ανακλήσεις Ατομικές σημειώσεις μαθημάτων (χειρόγραφες / ηλεκτρονικές)

Ημερομηνία: 
Παρασκευή 23 Σεπ 2022

Αγαπητέ φοιτητή, αγαπητή φοιτήτρια, 

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά!

Καλώς ήρθες στο εργαστήριο Μνημονικών τεχνικών του Σεπτεμβρίου 2022! 

  • Αν δυσκολεύεσαι στην μελέτη σου, 
  • Αν χρωστάς αρκετά μαθήματα, 
  • Αν δυσκολεύεσαι να θυμηθείς αυτά που διαβάζεις,
  • Αν δυσκολεύεσαι να ‘’κρατήσεις’’ σημειώσεις
  • Αν προβληματίζεσαι τι δεν πάει καλά με τις εξετάσεις σου, 
  • Έλα στο Μικροομαδικό Διαδραστικό Εργαστήριο Μνημονικών Τεχνικών’’  

ποιος το διοργανώνει:    

το Γραφείο Διασύνδεσης 

πότε: 

την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου  2022

ώρα:  

13:00-15:00 

Υπερσύνδεσμος:   

https:// meet.jit.si/ MnimonikesDrossinougpa20222309 

Τίτλος:  Λήθη και υποβοηθούμενες μνημονικές ανακλήσεις Ατομικές σημειώσεις μαθημάτων (χειρόγραφες /  ηλεκτρονικές).

 

Περίληψη  

Το διαδραστικό μικροομαδικό εργαστήριο έχει ως σκοπό  να παρουσιάσει μοντέλα λήθης αναφορικά με τις υποβοηθούμενες μνημονικές ανακλήσεις. Απευθύνεται σε όλους τους φοιτητές διατυπώνουν αιτήματα για μνημονικές δυσκολίες κατά την ατομική μέθοδο μελέτης τους. Σε θεωρητικό επίπεδο θα συζητήσουμε θέματα όπως η καμπύλη της λήθης(forgetting) στην οποία αποτυπώνεται το ποσοστό των μαθημένων πληροφοριών που έχουν εγκατασταθεί στην μακροπρόθεσμη μνήμη και που τις ξεχνούμε με την πάροδο του χρόνου. Οι μνημονικές τεχνικές βασίζονται στην αναγνώριση ότι το μνημονικό ίχνος εξασθενεί ή φθείρεται με την πάροδο του χρόνου ή την αχρηστία. Επίσης συνυπολογίζεται η παρουσία συναφών και ανταγωνιστικών πληροφοριών που παρεμβάλλονται κατά την συγκράτηση των μαθημάτων, οι οποίες παρεμποδίζουν την ανάσυρση, την μνημονική ανάκληση ή εκτοπίζουν παλαιότερες πληροφορίες. Σε πρακτικό επίπεδο θα εργαστούμε με ασκήσεις πάνω στις ατομικές σημειώσεις μαθημάτων αναφορικά με τον τρόπο συγκράτησης των πληροφοριών είτε αυτός συμβαίνει με χειρόγραφες  σημειώσεις από τον ίδιο το φοιτητή ή με ηλεκτρονικές σημειώσεις από τις διαλέξεις και τις διαφάνειες του καθηγητή. Θα δοθεί έμφαση στις ατομικές σημειώσεις στην οργάνωση τους από το φοιτητή και στις τεχνικές εύκολης μνημονικής αναζήτησης και ανάκλησης.

Βιβλιογραφική παραπομπή: Ρούσος, Π.,Λ. (2011). Λήθη και μνημονικές αστοχίες. Στο Γνωστική ψυχολογία, οι βασικές γνωστικές διεργασίες (σσ. 238-243). Αθήνα: Τόπος

Εισηγήτρια:  Δροσινού-Κορέα Μαρία, Phd στην ψυχολογία, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εξωτερική συνεργάτης αρμόδια για την εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη φοιτητών ΑμεΑ και ΑμΕΕΑ στο ΓΔ του Γ.Π.Α

Link : https://meet.jit.si/MnimonikesDrossinougpa20211901

Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο στείλτε μήνυμα στο career@aua.gr, αναφέροντας το Ονοματεπώνυμό σας, το τμήμα και το έτος φοίτησης και τον Αριθμό Μητρώου σας (εάν έχετε)

«Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με Κωδικό ΟΠΣ 5045556, η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)»

 

cid:image001.png@01D8C8E6.314E54C0