Καθομολόγηση των Διπλωματούχων  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Τοποθεσία: 
Ημερομηνία: 
Πέμπτη 30 Μάιος 2019

Σας πληροφορούμε ότι, η  Καθομολόγηση των Διπλωματούχων  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ   θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2019, ως εξής: 
 
  
09:30 
 Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών αποφοίτων:  
 Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.   Τμήμα Βιοτεχνολογίας.  
 Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.) .  
 
 
11:30 
 Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών αποφοίτων:  
 Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.) .  
 Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.  
 Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.) .  
 Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.) .   Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής.  
 
13:00 Καθομολόγηση Διδακτόρων αποφοίτων.  
 

 Από 08:30 έως 09:00 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Μεταπτυχιακοί) , θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 09:30 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 
 
 Από 10:50 έως 11:20 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Μεταπτυχιακοί) , θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 11:30 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.   
  
Από 12:20 έως 12:50 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Διδάκτορες) , θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 13:00 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. 

Συνημμένα: