ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ 2019-2020

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 29 Ιαν 2020

Σας πληροφορούμε ότι, η  Καθομολόγηση των Διπλωματούχων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020, ως εξής:

 

09:30

 

Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών αποφοίτων:

  • Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής.  [42 απόφοιτοι]

12:00

 

Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών αποφοίτων:

  • Τμήμα Βιοτεχνολογίας.  [6 απόφοιτοι]
  • Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.).  [6 απόφοιτοι]
  • Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.).  [6 απόφοιτοι]
  • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου. [21 απόφοιτοι]
  • Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, και Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.).  [3 απόφοιτοι]
  • Τμήματα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου, και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Διατμηματικό Π.Μ.Σ.).   [4 απόφοιτοι]
  • Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής [3 απόφοιτοι]

 

13:30

Καθομολόγηση Διδακτόρων αποφοίτων.  [17 απόφοιτοι]

Από 08:30 έως 09:00 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Μεταπτυχιακοί), θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 09:30 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Από 11:20 έως 11:50 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Μεταπτυχιακοί), θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 12:00 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

 Από 12:50 έως 13:20 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Διδάκτορες), θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 13:30 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.