Καθομολογήσεις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ Αποφοίτων του Γ.Π.Α.

Ημερομηνία: 
Τετάρτη 26 Ιουν 2024 έως Παρασκευή 28 Ιουν 2024

Καθομολογήσεις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ Αποφοίτων του Γ.Π.Α.

Καθομολογήσεις με ημερομηνίες:  ΤΕΤΑΡΤΗ 26.06.2024, ΠΕΜΠΤΗ 27.06.2024 και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28.06.2024.

Συνημμένα: