Καθομολογήσεις ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ Αποφοίτων του Γ.Π.Α.

Ημερομηνία: 
Τρίτη 05 Ιουλ 2022 έως Δευτέρα 11 Ιουλ 2022

Σας ενημερώνουμε ότι, οι  Καθομολογήσεις των Διπλωματούχων

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ και ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ 

θα πραγματοποιηθούν σε φυσική παρουσία των συμμετεχόντων* στις ημερομηνίες: 05.07.2022  -  07.07.2022  -  11.07.2022,

και σύμφωνα με τα υφιστάμενα υγειονομικά πρωτόκολλα, ως εξής:

Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

 

11:00

 

Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών αποφοίτων:

  • Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.).
  • Τμήμα Βιοτεχνολογίας (Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ.).
  • Τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ.).
  • Τμήμα Γενικό (Μονοτμηματικό Π.Μ.Σ.).

14:00

 

Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών αποφοίτων:

  • Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Μονοτμηματικά Π.Μ.Σ.).

 

 

Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022

 

11:00

 

Καθομολόγηση Μεταπτυχιακών αποφοίτων:

  • Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Διατμηματικό Δ.Π.Μ.Σ.).
  • Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης και Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου (Διατμηματικό Δ.Π.Μ.Σ.).

 

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022

 

13:30

 

Καθομολόγηση Διδακτόρων αποφοίτων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

Τρίτη 05 Ιουλίου 2022:

Από 10:00 έως 10:30 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Μεταπτυχιακοί απόφοιτοι), θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 10:45 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Από 13:00 έως 13:30 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Μεταπτυχιακοί απόφοιτοι), θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 13:45 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

 

Πέμπτη 07 Ιουλίου 2022:

Από 10:00 έως 10:30 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Μεταπτυχιακοί απόφοιτοι), θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 10:45 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

 

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022:

Από 13:00 έως 13:20 οι υποψήφιοι των Τμημάτων προς καθομολόγηση (Διδάκτορες απόφοιτοι), θα συγκεντρωθούν στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων για να υπογράψουν στο βιβλίο παραλαβής και να φορέσουν τις τηβέννους. Στις 13:30 θα μεταβούν στην Αίθουσα Τελετών για την καθομολόγηση. Αμέσως, μετά το πέρας της καθομολόγησης, να επιστραφούν οι τήβεννοι στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων.

Συνημμένα: